Polecamy

Artykuły

Regulamin

        Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Ogłoszenia pojawiają się w przeciągu 30 minut od publikacji.


Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu ogłoszeniowego alekomis.pl.
    2. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie pobiera żadnych prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta a działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Portal nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze jak i nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z portalu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
    3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
    4. Prezentowane na stronach portalu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
    5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu ogłoszeniowego.
    6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami portalu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
    7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
    8. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.
    9.W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
    10.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.
    11.Właściciel Serwisu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
    12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu

Warunki dodawania ogłoszeń

    1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość.
    2. Niedozwolona jest publikacja ogłoszeń, które które łamią regulamin serwisu, nie dotyczą podanych kategorii ogłoszeń, reklamują serwis konkurencyjny, w tej samej formie wielokrotnie, sprzecznych z charakterem serwisu.
    3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
    4.Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.
    5.Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.

Cennik:

Dodawanie ogłoszeń na 30 dni jest darmowe !!

Płatną usługą w naszym serwisie jest obecnie:

Czas emisji ogłoszenia 60 dni - 3p
Czas emisji ogłoszenia 90 dni - 5p

Odświeżenie - przenieś na początek listy - 1p

Typ "Pilne" - 3p

Promocja ''Pierwszy''
Ogłoszenie będzie publikowane jako pierwsze na liście ogłoszeń.
3 Dni - Cena - 3p
7 Dni - Cena - 5p
14 Dni - Cena - 9p
30 Dni - Cena - 15p

Promocja ''Pogrubione''      
Ogłoszenie zostanie opublikowane z pogrubioną czcionką na liście ogłoszeń.
3 Dni - Cena - 1p
7 Dni - Cena - 2p
14 Dni - Cena - 4p
30 Dni - Cena - 5p    

Promocja ''Ramka''  
Ogłoszenie zostanie opublikowane z ramką wyróżniającą na liście ogłoszeń.
3 Dni - Cena - 1p
7 Dni - Cena - 2p
14 Dni - Cena - 4p
30 Dni - Cena - 5p    

Promocja ''Tło''
Ogłoszenie zostanie opublikowane z wyróżnionym tłem na liście ogłoszeń.
3 Dni - Cena - 2p
7 Dni - Cena - 4p
14 Dni - Cena - 7p
30 Dni - Cena - 10p    

Promocja ''Specjalne''
Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie głównej.
3 Dni - Cena - 8p
7 Dni - Cena - 14p
14 Dni - Cena - 20p
30 Dni - Cena - 30p    

Pakiety Punktów:

3 zł za 3p
5 zł za 5p
10 zł za 10p
20 zł za 20p
50 zł za 55p
100 zł za 110p
200 zł za 220p
500 zł za 550p


Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia promocji - w przeciwnym razie ogłoszenie zostanie usunięte.Wprowadzanie zmian w regulaminie:

  1.Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.